Monitoring alarmów

Monitoring Systemów Alarmowych zapewnia możliwość kontrolowania sytuacji w obiekcie, niezależnie od jego usytuowania, na terenie całego kraju. Załogę Grup Interwencyjnych stanowią pracownicy licencjonowani, wyposażeni w broń palną oraz środki przymusu bezpośredniego.
Ich praca polega na podejmowaniu działań prewencyjnych ( np. na dokonywaniu kontrolnych podjazdów w określonych odstępach czasu, sprawdzaniu stanu zabezpieczenia obiektu ).

SZYBKOŚĆ SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA STAŁY NADZÓR

Wybierając Centrum Ochrony Security wybierają Państwo te trzy jakości, które zapewniamy w zamian za Państwa zaufanie. Czwartą, już niepisaną, jest spokojny sen.

Dzięki operowaniu najnowocześniejszym sprzętem w kategorii systemów monitorowania obiektów, posiadającym możliwość obsługi kilkuset systemów przynależnych kategoriom Sygnalizacji Włamania i Napadu, Sabotażu, Pożaru, Kontroli Dostępu, Sygnalizacji Nadzoru Wizyjnego oraz Ochrony Peryferyjnej, jesteśmy w stanie zapewnić odpowiednią ochronę dla obiektu każdego typu. Nasi Klienci mogą wybierać spośród kilku sposobów przesyłania sygnałów:

 • Monitoring z wykorzystaniem linii telefonicznej po stałych łączach, który zapewnia przesyłanie sygnałów z dowolnego miejsca ( pod warunkiem istnienia linii telefonicznej ), bez ograniczeń spowodowanych lokalizacją czy też ukształtowaniem terenu;

 • Monitoring z wykorzystaniem nadajnika radiowego, gwarantujący natychmiastowe dotarcie sygnału do Stacji Monitorowania Obiektów ( zasięg do ok. 20 km ) oraz brak kosztów
  ze strony Klienta, za wyjątkiem niewielkiej opłaty abonamentowej z tytułu dzierżawy nadajnika;

 • Monitoring z wykorzystaniem nadajnika GSM wraz z kartą SIM ( własność Centrum Ochrony Security Sp. z o.o. ), zapewniający natychmiastową rejestrację sygnału ze strony Stacji Monitorowania Obiektów; Klient obciążany jest jedynie kosztami dzierżawy nadajnika, który
  w każdej chwili ma możliwość wykupić.

Monitoring Sygnałów Alarmowych może odbywać się drogą jedno- lub dwutorową, w następujących, przykładowych konfiguracjach: telefon stacjonarny – nadajnik radiowy, telefon stacjonarny-
nadajnik GSM, nadajnik GSM – nadajnik radiowy. Monitoring dwutorowy to nasz kolejny ukłon
ku nowoczesnej technice w służbie bezpieczeństwa.

Ponadto zapewniamy:

 • szczegółowe oznakowanie chronionych obiektów,

 • powiadamianie odpowiednich służb publicznych, takich jak Straż Pożarna, Policja, Pogotowie Ratunkowe w przypadku zarejestrowania konkretnego zagrożenia,

 • dostępność wydruków historii zdarzeń naszej bazy alarmowej, zawierających kontrolę załączeń
  i wyłączeń oraz awarii systemu,

 • kontrolę obiektów poprzez wgląd do historii zdarzeń chronionych placówek, opierającą się
  na elektronicznym systemie dostępu do wybranych obiektów
  ,

 • systemy alarmowe renomowanych firm Satel oraz Aritech, objęte dwunastomiesięcznym okresem gwarancyjnym,

 • montaż i konserwację systemów alarmowych oraz wizyjnych,

 • indywidualną kalkulację ceny dotyczącej montażu danego systemu po dokonaniu wizji lokalnej
  w obiekcie.

OFERTA NA SOLIDNOŚĆ

Natychmiastowa reakcja ze strony Grupy Interwencyjnej, powiadamianej przez dyspozytora Stacji Monitorowania Obiektów, w przypadku zaistnienia stanu jakiegokolwiek zagrożenia, to kluczowy element. Nigdy o tym nie zapominamy.

Imię *
E-mail*
Telefon*
Temat*
Treść*

Zaufali nam: