Systemy techniczne

Działamy na podstawie Koncesji MSWiA oraz zezwolenia Państwowej Agencji Atomistyki na sprzedaż i instalację urządzeń izotopowych, zatrudniamy wykwalifikowanych pracowników ( od kadry zarządzającej, poprzez project managerów, aż po instalatorów i serwisantów ), stosujemy wysokiej klasy sprzęt – to wszystko uprawnia nas do przedstawienia Państwu oferty na Ochronę Techniczną. Oferty z wizją:

 

  1. SYSTEMY TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ

System Telewizji Przemysłowej umożliwia stałą obserwację monitorowanych obiektów. Dzieli się on na telewizję kolorową i czarno-białą: ta pierwsza jest stosowana w pomieszczeniach o słabym oświetleniu, a więc wewnątrz budynku, zaś czarno-biała na zewnątrz. Obraz z zainstalowanych kamer jest rejestrowany i oglądany na monitorach znajdujących się w pomieszczeniu dyspozytorni
lub recepcji. System Telewizji Dozorowej pełni rolę kontrolną w przypadku pojawienia się zagrożenia zewnętrznego bądź wewnętrznego, jak również wydajnie wspomaga System Kontroli Dostępu, Sygnalizacji Włamania i Napadu, Sygnalizacji Pożaru.

  1. SYSTEMY SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU

Sygnalizacja ta ma za zadanie służyć skutecznej ochronie przed włamaniem i jednocześnie powiadamiać odpowiednie służby o wszelkich sytuacjach wskazujących na pojawienie się niebezpieczeństwa. Sercem systemu alarmowego jest centrala alarmowa, która nieustannie zbiera informacje od każdego z elementów systemu i reaguje w przypadku, gdy któryś z czujników wskazuje naruszenie strefy ochronnej. Reakcja systemu polega na wydaniu polecenia sygnalizatorom
do rozpoczęcia akustycznego lub optycznego sygnału alarmu, jak również wysłaniu informacji
do Stacji Monitorowania Obiektów. Centrala, w sposób ciągły, kontroluje cały system, informując użytkownika o ewentualnych usterkach, braku zasilania czy uszkodzeniu linii telefonicznej.

  1. DŹWIĘKOWE SYSTEMY OSTRZEGAWCZE

Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze służą do przekazywania komunikatów ostrzegawczych
w przypadku zaistnienia zagrożenia; umożliwiają także emisję reklam bądź muzyki w obiektach handlowych. Systemy te najczęściej współpracują z innymi systemami, a szczególnie Systemami Sygnalizacji Pożaru, przekazując komunikaty osobom znajdującym się na terenie budynku, dzięki czemu można błyskawicznie informować o niebezpieczeństwie i podjętych działaniach ratunkowych, oraz udzielać informacji o bezpiecznych drogach ewakuacyjnych.

  1. SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU

System Kontroli Dostępu jest jednym z systemów zabezpieczających obiekt przed ingerencją osób niepowołanych, a jednocześnie stanowiących źródło informacji o stanie zajętości pomieszczeń, zamknięciu i otwarciu drzwi, próbach siłowego ich otworzenia. Dostarcza również danych gdzie aktualnie przebywa personel i zapewnia możliwość centralnego lub lokalnego sterowania przepływem osób w wypadkach awaryjnych, gdy wskazana jest ewakuacja. W zależności od obiektu, Systemy Kontroli Dostępu oferują kompleksową ochronę obiektu, zróżnicowaną ochronę poszczególnych części zakładu, stopniową ochronę tajemnicy oraz całkowitą ochronę specyficznych stref bezpieczeństwa i obszarów zawierających dane.

  1. SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU

Systemy Wykrywania i Sygnalizacji Pożaru, dyskretnie zainstalowane, przez wiele miesięcy lub lat pozostają niezauważone. Jednak, w sytuacjach zagrożenia, ich efektywność i sprawność może częstokroć decydować o życiu. Ważnym uzupełnieniem dla wspomnianych systemów są Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze, Systemy Automatycznego Gaszenia oraz Systemy Oddymiania. Niezawodny System Ochrony Przeciwpożarowej jest sprawą kluczową, a najprostszym sposobem zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa jest wybór gotowych i sprawdzonych systemów
oraz konfiguracji, które posiadamy w swojej ofercie.

Ponadto, oferujemy usługi serwisowe, świadczone całodobowo, serwis pogwarancyjny, programy konserwacyjne, gruntowne przeglądy okresowe i szkolenia dla użytkowników naszych systemów.

Panasonic, Bosch, Computar, Ganz, Sony, Aritech, Siemens, Ge Security, Mikrotech Galaxy, Rokonet, Crow, Esser/Eff-Eff, Elkron, Satel, Kantech, Roger – lista producentów, których sprzęt stosujemy stanowi dopełnienie naszej wizji. Wizji absolutnej niezawodności.

Z BEZPIECZEŃSTWEM NA „ TY ”

Imię *
E-mail*
Telefon*
Temat*
Treść*

Zaufali nam: