O nas

Firma Centrum Ochrony Security Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność w roku 1991. Początki naszej aktywności nieodmiennie wiążą się z dziedzinami bezpieczeństwa, jednak już w roku 1995 firma rozszerzyła zakres swojej działalności o Usługi Czystościowe. Z początku wąski wachlarz specjalizacji ulegał szybkiemu rozszerzeniu – proces dywersyfikacji terytorialnej usług trwa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego.
Rok 2005 oznacza dla Centrum Ochrony Security Sp. z o.o. stworzenie wraz z firmą Centrum Ochrony Podmiotów Gospodarczych Sp. z o.o. oraz Integracja Systemów Teletechnicznych Sp. z o.o. konsorcjum Security Group. W ramach wspomnianego konsorcjum zachodzi współzależność kapitałowa jego uczestników. Zadania dla każdego z nich określone zostały w następujący sposób:

Centrum Ochrony Security Sp. z o.o.: wykonawstwo instalacji, bezpośredni nadzór, reprezentacja przed inwestorem bądź generalnym wykonawcą, świadczenie Usług Ochrony Fizycznej Osób i Mienia, Monitorowania Systemów Alarmowych przy wsparciu Grup Interwencyjnych, Konwojowania Wartości Pieniężnych, Obsługi Parkingów, Ochrony Imprez Masowych, Usług Czystościowych oraz Usług Szkolenia z kategorii przepisów BHP, technik obronnych i interwencyjnych, posługiwania się bronią palną i środkami przymusu bezpośredniego.

Integracja Systemów Teletechnicznych Sp. z o.o.: projektowanie instalacji słaboprądowych wraz z nadzorem projektowym, wykonawstwo oraz eksploatacja zainstalowanych systemów, a także bieżące utrzymanie systemów w sprawności technicznej, tworzenie projektów powykonawczych, integracja systemów niskoprądowych, realizacja programów informatycznych z zakresu wizualizacji instalowanych systemów;

Centrum Ochrony Podmiotów Gospodarczych Sp. z o.o.: Ochrona Fizyczna Osób i Mienia oraz dostawa urządzeń, nadzór nad realizacją powierzonych zadań, realizacja programu szkoleniowego dla osób obsługujących oddane instalacje.

Działamy na podstawie Koncesji MSWiA nr ZK-I-L-0097/99, posiadamy liczne certyfikaty, w tym Rekomendację Polskiej Izby Ochrony Osób i Mienia czy Certyfikat Lodołamacza, jesteśmy długoletnim członkiem Polskiego Stowarzyszenia Czystości. Jako jedna z najstarszych firm branży ochrony w Polsce mieliśmy okazję obserwować zmiany zachodzące na polskim rynku, przeobrażać się wraz z nim i zyskiwać doświadczenie. Jako zwolennicy nowoczesnych metod, mogliśmy rozwinąć skrzydła tam, gdzie inni nie zdążyli jeszcze o tym pomyśleć – zarówno w dziedzinie ochrony fizycznej jak również usług czystościowych. Nie straciliśmy tej okazji. Nasza polityka opiera się na rzetelnie wypracowanych wzorcach i regułach, a jej cel pozostaje od lat niezmienny: jest nim utrzymywanie najwyższej jakości usług proponowanych naszym Klientom.

Zaufali nam: